اسمارت برد جی پلاس 65 اینچ مدل GSB-65JB

صفحه نمایش در این بخش نگاهی به مشخصات اسمارت بورد جی پلاس خواهیم داشت. این برد هوشمند در اندازه 65

اسمارت برد جی پلاس 75 اینچ مدل GSB-75JB

صفحه نمایش در این بخش نگاهی به مشخصات اسمارت بورد جی پلاس خواهیم داشت. این برد هوشمند در اندازه  75

اسمارت برد جی پلاس 86 اینچ مدل GSB-86JB

صفحه نمایش در این بخش نگاهی به مشخصات اسمارت بورد جی پلاس خواهیم داشت. این برد هوشمند در اندازه 86