قلم لمسی پرووان مدل PPM32

630,000 تومان
معرفی نقاشی دیجیتال یکی از ترندهای هنری دوران ماست که بسیار هم جذاب است. اما اگر بخواهیم در تبلت نقاشی